SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Výsledky prijímačiek do 1. ročníka denného maturitného štúdia

 

Na základe splnenia kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného maturitného štúdia pre školský rok 2020/2021 bolo zákonným zástupcom poštou zaslané Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.

 

Zákonný zástupca uchádzača je povinný doručiť SSOŠ Postupimská 37, Košice vyplnené a podpísané Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium v termíne do 4. júna 2020.

 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium doručte:

  1. poštou na adresu SSOŠ Postupimská 37, 040 22 Košice alebo
  2. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

Termíny konania zápisu pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021: 9. až 11. jún 2020

 

Tešíme sa na Vás pri zápise!