Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2018/19

Viac informácií na telefónnom čísle 055/6719300.

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2018/19:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Dizajn - grafický a priestorový 3
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 3
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3
 Grafik digitálnych médií 2