Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2018/19

Viac informácií na telefónnom čísle 055/6719300.

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2018/19:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Dizajn - grafický a priestorový 3
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 3
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3
 Grafik digitálnych médií 2