SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2019/20 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2019/2020

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov ZŠ 15
 6323K  hotelová akadémia 15
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 15
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn 15