Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pomaturitné štúdium šk. r. 2019/20 - zápis, prihláška

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium pomaturitné (denná, externá forma) pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2019.

 

Termíny zápisu:

10.6.2019 v čase od 8:00 do 16:30

11.-12.6.2019 v čase od 8:00 do 15:00

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí. V prípade, ak Vám termíny zápisu nevyhovujú, tak je možné termín dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300.

Uchádzačom, od ktorých sme prijali prihlášky, posielame začiatkom júna 2019 pozvánky na zápis na štúdium.

 


V šk. roku 2019/2020 otvárame nasledujúce 2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]