SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Bezplatný prípravný kurz na talentovky - Dizajn 9.2.2019

 

Prípravný kurz pre talentové skúšky

 

Prípravný kurz je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 na našej škole pre odbor Dizajn grafický a priestorový.

 

  1. Kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností pri kresbe zátišia (pomôcky, ktoré je potrebné doniesť: papier A3 prírodný uhlík, ceruza)
  2. Práca na počítači v dizajnérskom programe ZBrush a maľba na grafickom tablete-digital paint (ukážka z vyučovania)

 

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Termín: 09.02.2019 (sobota)

Čas: 8:00 do 12:00

Dĺžka kurzu: 4 hodín

Učebňa: Ateliér kreslenia, počítačová učebňa PG2

Cena: BEZPLATNE

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

 

 Ateliér kreslenia  Počítačová učebňa PG2
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice