Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Bezplatný prípravný kurz na prijímačky 10.4.2019

Prípravné kurzy sú určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa uchádzajú o nástup do 1. ročníka na denné maturitné štúdium na šk. r. 2019/2020.

 

Prijímacie skúšky sa budú konať na odbory :

  • Hotelová akadémia
  • Grafik digitálnych médií
  • Mechanik počítačových sietí
  • Manažment regionálneho cestovného ruchu

 

1./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky vykonávajú nasledujúce odbory:

 

2682 K  mechanik počítačových sietí

3447 K  grafik digitálnych médií

 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

 

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
10.4.2019 14:00 do 15:00

 

Matematika
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_matematika.docx [ 35.98 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

2./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a anglického jazyka vykonáva odbor:

6323 K hotelová akadémia

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 14:00 do 15:00

 

Anglický jazyk
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_anglicky_jazyk_ha.docx [ 36.01 KB ]

 

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com