SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Vedenie školy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana (uprostred)
Riaditeľka školy: Mgr. Prigancová Lenka (vľavo)
Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Nagyová Zuzana (vpravo)

Riaditeľka školy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Mgr. Lenka Prigancová