Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Maturita pre pracujúcich

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2018.

 

Zápis na štúdium sa koná od 27. augusta v čase od 8:00 do 15:00. Presný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300. Počas letných prázdnin nás kontaktujte na e-mail: ssos.kosice@gmail.com

 

V školskom roku 2018/19 ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:

OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU
Manažment regionálneho cestovného ruchu (maturita pre pracujúcich) 
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre absolventov SOU

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]