SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2020/21

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:
 2682K  mechanik počítačových sietí
 3447K  grafik digitálnych médií
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ)
 6323K  hotelová akadémia

 

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

 

 

  1. Grafik digitálnych médií - denná forma

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma