SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2020/21

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:
 2682K  mechanik počítačových sietí
 3447K  grafik digitálnych médií
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ)
 6323K  hotelová akadémia
 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

 

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

 

 

  1. Grafik digitálnych médií - denná forma, externá forma
  2. Obchodná akadémia - externá forma
  3. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium titul DiS (diplomovaný špecialista)

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma
  2. Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma