Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2019/20

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:
 2682K  mechanik počítačových sietí
 3447K  grafik digitálnych médií
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ)
 6323K  hotelová akadémia
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn

 

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

 

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Obchodná akadémia - externá forma
  3. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium titul DiS (diplomovaný špecialista)

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma
  2. Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma