Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2018/19

V školskom roku 2018/2019 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:
 2682K  mechanik počítačových sietí
 3447K  grafik digitálnych médií
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ)
 6323K  hotelová akadémia
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn

 

Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ.

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

Prihlášky prijímame do 8.6.2018.

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma
  6. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium titul DiS (diplomovaný špecialista)

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

Prihlášky prijímame do 8.6.2018.

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma
  2.  Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma