Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pomaturitné štúdium

(pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl)

 

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2018.

 

Zápis na štúdium sa koná od 27. augusta v čase od 8:00 do 15:00. Presný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300. Počas letných prázdnin nás kontaktujte na e-mail: ssos.kosice@gmail.com

 

V školskom roku 2018/19 ponúkame nasledujúce štúdijné odbory:


 

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DIZAJN - grafický a priestorový (DENNÉ štúdium)
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
MECHANIK počítačových sietí 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
DAŇOVÉ SLUŽBY (diplomovaný špecialista - titul DiS) 
2 - ročné vyššie odborné štúdium pre absolventov SŠ
HOTELOVÁ AKADÉMIA so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
OBCHODNÁ AKADÉMIA so zameraním na všeobecnú ekonomiku a finančníctvo - bankovníctvo 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ
Manažment regionálneho cestovného ruchu 
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]