Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Podmienky štúdia

 

 pre denných študentov na SSOŠ

 

 

 1. Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ. Počas celého štúdia je možnosť získať prospechové a sociálne štipendium.
 2. Bezplatné doučovanie počas celého štúdia formou konzultácií.
 3. Rozšírená výučba cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština).
 4. Každý mesiac sú pre žiakov školy pripravené množstvo aktivít a akcií, ako napr. exkurzie, výstavy, koncerty, súťaže, výlety a pod....>>>>>>>>>>>Študentské aktivity/akcie
 5. Odborné počítačové učebne vybavené špičkovou technológiou. Žiaci majú k dispozícií 99 kusov stolových počítačov.
 6. Príjemné prostredie privátnej školy.
 7. Možnosť štúdijných pobytov, stáží, ako aj platenej praxe v zahraničí.
 8. Prípravné semináre na maturity a prijímacie pohovory na vysoké školy už od 2. ročníka - dlhoročne osvedčený vzdelávací program zabezpečuje pre žiaka úspešné absolvovanie maturít a prijímacích pohovorov na vysoké školy.
 9. Možnosť absolvovať barmanský, baristický (príprava kávy) a kurz čapovania piva.
 10. Popri maturitnom vysvedčení žiak môže v priebehu štúdia získať certifikáty:
  • Cisco CCNA Routing and Switching 1 až 4 (IT špecialista na počítačové siete)
  • KROS - účtovnický program
  • Podnikanie v cestovnom ruchu
  • Aplikovaná ekonómia
  • Kvalitní v škole - úspešní v živote