Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Odborné učebne

 

Počítačové učebne (škola disponuje počtom 120 ks PC):

Laboratórium počítačovej grafiky a fotografie
Sieťové laboratórium CISCO / Laboratórium počítačovej grafiky a animácie
Laboratórium počítačovej grafiky

Laboratórium - Mechanik počítačových sietí
Cvičná firma
Jazykové laboratórium I.
Jazykové laboratórium II.
Laboratórium administratívy a korešpondencie
Laboratórium informatiky


Ostatné odborné učebne:

Ateliér kreslenia
Ateliér dizajnu
Cvičná kuchyňa pre prax hotelovej akadémie
Cvičný salónik pre prax hotelovej akadémie

 

Cvičná firma        
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
         
Jazykové laboratórium I.      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Jazykové laboratórium II.      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Laboratórium administratívy a korešpondencie    
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Laboratórium informatiky    
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Laboratórium počítačovej grafiky a fotografie      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Sieťové laboratórium CISCO / Laboratórium počítačovej grafiky a animácie      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    
         
Laboratórium počítačovej grafiky      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice        
         
Laboratórium MPS        
   
         
Ateliér kreslenia        
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      
         
Ateliér dizajnu        
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice        
         
Cvičná kuchyňa pre prax hotelovej akadémie      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  
         
Cvičný salónik pre prax hotelovej akadémie      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice