SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné učebne

Laboratórium počítačovej grafiky 1

Laboratórium počítačovej grafiky 2

Sieťové laboratórium CISCO / Laboratórium počítačovej grafiky a animácie

Laboratórium - Mechanik počítačových sietí 1

Laboratórium - Mechanik počítačových sietí 2

Cvičná firma
Jazykové laboratórium I.
Laboratórium administratívy a korešpondencie

Laboratórium informatiky


Ostatné odborné učebne:

Ateliér kreslenia

Ateliér dizajnu 1

Ateliér dizajnu 2

Ateliér fotografie


Cvičná kuchyňa pre prax hotelovej akadémie
Cvičný salónik pre prax hotelovej akadémie