Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Žiacka knižka

NEFUNKČNÁ INTERNETOVÁ žiacka knižka!

Postup prihlásenia:

www.skolanawebe.sk

identifikátor: ssos_postupimska

 

 

Internetová žiacka knižka - Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Klikni na: http://moja.izk.sk/skola/ssos_postupimska