Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Záujmové krúžky

školský  rok 2018/2019

Vedúci krúžku

Záujmový útvar

Mgr. Barnová Silvia

Matematika pre každého

Mgr. art. Domonkoš Macejová Radoslava

Fotografický krúžok

Mgr. Fajdelová Silvia

Klub anglického jazyka

Ing. Kovaľová Andrea

Účtovníctvo na počítači

Ing. Lojová Ľudmila

Krúžok administratívy a korešpondencie

Mgr. Mášik Andrej

3D modelovanie v ZBrush

Mgr. Mochňacká Veronika

Zmaturuj zo slovenčiny

RNDr. Oravcová Janka, PhD.

Programovanie pre každého

Mgr. art. Petruščák Vladimír

Filmovo – scenáristický krúžok

Mgr. Sabadošová Viktória

Digitálna maľba

Mgr. art. Suchanský Peter

Cykloturistika a servis

Mgr. art. Šantová Katarína

Volejbalový krúžok

Mgr. art. Štec Ľubomír

Všetko o počítačových hrách