Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Záujmové krúžky

školský  rok 2017/2018

 

P. č.

Krúžok

Vedúci krúžku

1.

Filmový klub

Mgr. Katarína Bakaľárová

2.

Zmaturuj zo slovenčiny

Mgr. Katarína Bakaľárová

3.

Matematika pre každého

Mgr. Silvia Barnová

4.

Všetkými desiatimi

Ing. Eva Bérešová

5.

Projekty v cestovnom ruchu

Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová

6.

Účtovníctvo na počítači

Ing. Andrea Kovaľová

7.

3D modelovanie v Zbrush

Mgr. Andrej Mášik

8.

Filmovo-scenáristický krúžok

Mgr. art. Vladimír Petruščák

9.

Cykloturistika a servis

Mgr. art. Peter Suchanský

10.

Všetko o počítačových hrách

Mgr. art. Ľubomír Štec

11.

Programovanie pre každého

Ing. Eva Vargočková