Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študentské aktivity/akcie

SEPTEMBER 2019

 

 

 

1.

Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

- 2., 3., 4. a 5. ročník o 8,00 hod., Spoločenská miestnosť

02.09.2019

2.

Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

- 1. ročník o 9,00 hod., Spoločenská miestnosť

02.09.2019

3.

Prihlášky na MS 2019

06.09.2019

4.

Krúžky – prihlášky

06.09.2019

5.

Mimoriadna a opravná maturitná skúška

  • Praktická časť odbornej zložky
  • Ústna časť maturitnej skúšky

 

09.09.2019

10.09.2019

6.

Odborná prax

09.-20.09.

09.-27.09.