SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Študentské aktivity/akcie

Február 2020

 

 

 

1.

Polročné prázdniny

- začiatok vyučovania po prázdninách 04.02.2020

03.02.2020

2.

Deň otvorených dverí na SSOŠ, od 10,00 hod. do 15,00 hod.

12.02.2020

3.

Anglické divadlo, I. Ab, IV. Ab

13.02.2019

4.

Krajské kolo v spracovaní informácií na PC

13.02.2020

5.

Pracovná porada ETP, Žilina

13.02.2020

6.

Obchodovanie s ľuďmi, IV. B, IV. G, V. Ab, V. C

26.02.2020

7.

Hviezdoslavov Kubín, 4. - 5. hod.

26.02.2020

8.

Krajské kolo ekonomickej olympiády

28.02.2020

9.

Školské kolo SOČ

.....02.2020