SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študentské aktivity/akcie

SEPTEMBER 2020

 

 

 

1.

 Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

 2., 3., 4. a 5 ročník o 08,00 hod. v kmeňovej triede

02. 09. 2020

2.

 Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

 1. ročník o 09,00 hod. v kmeňovej triede

02. 09. 2020

3.

 Pedagogická rada

03. 09. 2020

4.

 Prihlášky na MS 2020

07. 09. 2020

5.

 Krúžková činnosť - prihlášky

07. 09. 2020

6.

 Riaditeľské voľno

14. 09. 2020

7.

 Sieťové akadémie – CISCO, BA

16. 09. 2020

8.

 Biela pastelka

18. 09. 2020

9.

 Odborná prax

07. – 25. 09. 2020

10.

 Európsky deň jazykov

26. 09. 2020

11.

 Kurz ochrany života a zdravia – 1., 2., 3. ročník

28. – 30. 09. 2020