Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študentské aktivity/akcie

JÚN 2019

 

 

 

1.

Odborná prax/denné štúdium – OAb, GDM, D

27.05.-

07.06.2019

2.

Odborná prax/denné štúdium – MRCR, HA

27.05.-

14.06.2019

3.

Riaditeľské voľno

03.06.2019

4.

MS 2019 – interná časť

03.06.-07.06.2019

5.

Prevencia šikanovania

05.06.2019

6.

Use The City – Monmartre

06.06.2019

7.

Odborná prax/denné štúdium – OAb

10.06.-21.06.2019

8.

Združenie rodičov od 15,00 hod. do 17,00 hod.

10.06.2019

9.

Zápis – večerné štúdium, do 15,00 hod.

10.06.-12.06.2019

10.

Euroakademik – Gastro súťaž/barista, kuchár

13.06.2019

11.

Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ do 1. roč. SŠ, 2. kolo

18.06.2019

12.

Klasifikačná porada

24.06.2019

13.

Kurz pohybových aktivít v prírode, 1. ročník

24.06.-26.06.2019

14.

Krajinársky kurz

25.06.-27.06.2019

15.

Odovzdávanie vysvedčení od 9,00 hod.

28.06.2019

16.

Letné prázdniny

01.07.-

31.08.2019

17.

Začiatok vyučovania po prázdninách 

slávnostné zahájenie šk. r. 2019/2020 v spoločenskej miestnosti

2. – 5. ročník o 8,00 hod.

02.09.2019

18.

Začiatok vyučovania po prázdninách 

slávnostné zahájenie šk. r. 2019/2020 v spoločenskej miestnosti

1. ročník o 9,00 hod.

02.09.2019