Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študentské aktivity/akcie

NOVEMBER 2017

 

 

 

1.

  Global Contract_zahraničná prax pre študentov_prezentácia

02.11.2017

2.

  Preventívna aktivita_látkové závislosti, RÚVZ, 1. roč.

06.11.2017

3.

  i-Bobor

06.11.-07.11.2017

4.

  Konzultant z IBM (v rámci predmetu PCR)

06.11.2017

5.

  „Kuchár Zemplína 2017“ – kulinárska súťaž, Trebišov

08.11.2017

6.

  „Hodina deťom“_zbierka

10.11.2017

7.

  IT Datacom, II. M, III. M

10.11.2017

8.

  Stužková slávnosť_V. Ab

10.11.2017

9.

  Združenie rodičov

 od 15,00 hod. do 17,00 hod.

13.11.2017

10.

  Študentská kvapka krvi

15.11.2017

11.

  IMATRIKULÁCIA 2017

 Filmové predstavenie v OC Galéria o 9,30 hod.

16.11.2017

12.

  Deň boja za slobodu a demokraciu

17.11.2017

13.

  Štátny archív Košice_exkurzia; III. Ab, IV. Ab

23.11.2017

14.

  Hodnotiaca porada – 1. štvrťrok

23.11.2017

15.

  Stužková slávnosť_IV. B

24.11.2017

16.

  Stužková slávnosť_IV. M

24.11.2017

17.

  Algos_zahraničná prax pre študentov_prezentácia

27.11.2017

18.

  Olympiáda ANJ, ŠPJ

.....11.2017

19.

  Olympiáda ľudských práv

.....11.2017