Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študentské aktivity/akcie

JÚN 2018

 

 

 

1.

 Odborná prax/denné štúdium – GDM, D, MPS

28.05.-08.06.2018

2.

 Odborná prax/denné štúdium – MRCR, HA

28.05.-15.06.2018

3.

 Riaditeľské voľno

04.06.2018

4.

 MS 2018 – interná časť

04.06.-07.06.2018

5.

 Odborná prax/denné štúdium – IV. Ab

11.06.-22.06.2018

6.

 Združenie rodičov

 od 15,00 hod. do 17,00 hod.

11.06.2018

7.

 Zápis – večerné štúdium, do 15,00 hod.

11.06.2018

8.

 Zápis – večerné štúdium, do 17,00 hod.

12.06.2018

9.

 Baristická súťaž

14.06.2018

10.

 Klasifikačná porada

21.06.2018

11.

 Triedne aktivity

- odovzdávanie, preberanie a vydávanie učebníc

- inventarizácia tried

- príprava tried na nasledujúci školský rok

- výlety

22.06.-28.06.2018

12.

 Kurz pohybových aktivít v prírode, 1. ročník

25.06.-27.06.2018

13.

 Krajinársky kurz

25.06.-27.06.2018

14.

 Divadelné predstavenie „Slovenský raj“

 Tabačka, o 9,00 hod. 2.-3. roč.

26.06.2018

15.

 Technické voľno

28.06.2018

16.

 Odovzdávanie vysvedčení o 9,00 hod.

29.06.2018

17.

 Vyhodnocovacia porada

 

29.06.2018

18.

 Letné prázdniny

01.07.-

31.08.2018