Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študentské aktivity/akcie

DECEMBER 2018

 

 

 

1.

1. december svetový deň boja proti HIV/AIDS

„Červené stužky“

01.12.2018

2.

Deň otvorených dverí na SSOŠ

od 10,00 hod. do 15,00 hod.

05.12.2018

3.

Veľtrh JA firiem a cvičných firiem

od 9,00 hod. do 13,00 hod.

05.12.2018

4.

Mikulášska kapustnica

06.12.2018

5.

Vianočný program tried

20.12.2018

6.

Riaditeľské voľno

21.12.2018

7.

Vianočné prázdniny

- začiatok vyučovania po prázdninách 08.01.2019

21.12.2018  07.01.2019