SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študentské aktivity/akcie

NOVEMBER 2020

 

 

 

1.

Združenie rodičov (online formou, telefonickým rozhovorom)

10. 11. 2020

2.

  Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok

19. 11. 2020

3.

  Olympiáda ANJ

11. 2020

4.

  Žiacka školská rada (dištančnou formou)

11. 2020

5.   6. ročník esejistickej súťaže - ,,Akú hodnotu má zdravie"(Inštitút etiky a bioetiky FF PU v PO a Katedra bioetiky UNESCO) – Školské kolo   30. 11. 2020