duel_dizajn
  DUEL DIZAJN o titul DIZAJN KLAN
  13.12.2017  od 15:00 Výmenník Važecká, Galaktická 2397/1A, 040...
  1. a 2. MIESTO v súťaži KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017
  Študenti odboru Hotelová akadémia - Marek Leško, Sabina Gašparíková...
  2. miesto v Barmanskej súťaži
  Študentky 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Miriam Kurdelová...
  Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

  Partneri

  • 96 project
  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
  • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice