SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Talentové skúšky na prijímacie konanie

 

Prípravný kurz pre talentové skúšky z anglického jazyka

 

Termín talentovej skúšky je stanovený nasledovne:
BUDE URČENÝ

 

Prípravný kurz angličtiny je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 na našej škole pre odbor Obchodná akadémia bilingválna.

 

Termín prípravného kurzu: Prípravný kurz pre odbor Obchodná akadémia - bilingválne štúdium bude prebiehať elektronicky. Uchádzačov, od ktorých sme prijali prihlášky na prípravný kurz, budeme kontaktovať e-mailom.

Čas:

Dĺžka kurzu:

 

Cena: BEZPLATNE

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz