Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Talentové skúšky na prijímacie konanie

 

Prípravný kurz pre talentové skúšky z anglického jazyka

 

Termín talentovej skúšky je stanovený nasledovne:
27. marec 2019

 

Prípravný kurz angličtiny je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 na našej škole pre odbor Obchodná akadémia bilingválna.

 

Termín prípravného kurzu: 06.03.2019

Čas: 14:00

Dĺžka kurzu: 2 hodín

 

Cena: BEZPLATNE

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz