Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Talentové skúšky na prijímacie konanie

 

Prípravný kurz pre talentové skúšky z anglického jazyka

 

Termín talentovej skúšky je stanovený nasledovne:
27. marec 2018 (utorok)

 

Prípravný kurz angličtiny je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 na našej škole pre odbor Obchodná akadémia bilingválna.

 

Termín prípravného kurzu: 12.03.2018 (pondelok)

Čas: 14:30 do 16:00

Dĺžka kurzu: 2 hodín

Učebňa: Trieda IV. Ab

Cena: BEZPLATNE

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz