Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Obchodná akadémia / Obchodná bilingválna

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 

5 - ročné bilingválne (dvojjazyčné) stredoškolské štúdium pre absolventov 9. aj 8. ročníka ZŠ
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ, zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ, zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých), zameranie: všeobecná ekonomika, finančníctvo a bankovníctvo

              SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice                        SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice                 

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ 

 

Podmienky prijatia: talentové skúšky z anglického jazyka


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať aj certifikát z účtovníckeho softvéru KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)


Usporiadanie štúdia: 1. ročník štúdia - jazyková príprava - Triedy: anglická (druhý jazyk španielsky)

 


4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Podmienky prijatia: prijímacie konanie


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Prihlášky prijímame do 18.09.2019

 

Termín zápisu je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300 alebo e-mailom ssos.kosice@gmail.com.

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: denná, externá (večerná pre pracujúcich: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška z odborných predmetov, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Prihlášky prijímame do 18.09.2019

 

Termín zápisu je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300 alebo e-mailom ssos.kosice@gmail.com.

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Spôsob ukončenia štúdia: externá (večerná: štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Poskytnutý stupeň vzdelania: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS (certifikačná skúška nie je spoplatnená)