Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Mechanik počítačových sietí

so zameraním na sieťové technológie

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie konanie (test z slovenského jazyka a literatúry a matematiky)


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát CISCO CCNA Routing and Switching 1 až 4


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov


 

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: externá
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška