SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

 

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ

Absolvent študijného odboru je pripravený pre prax na strednom a vyššom stupni manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Uplatní sa v územných organizáciách cestovného ruchu (združeniach cestovného ruchu), turistických informačných centrách, v orgánoch miestnej, regionálnej samosprávy, verejnej a štátnej správy na úseku cestovného ruchu.

Absolventi študijného odboru sa uplatnia v oblasti regionálneho cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, ako manažéri v múzeách, organizátori cestovného ruchu v regiónoch a v obciach, ako pracovníci manažérskych a marketingových útvarov v samosprávach, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach, v sprievodcovskej činnosti, v animačných a kongresových a v iných službách.

Absolventi sú pripravení realizovať vlastné podnikateľské aktivity v oblasti regionálneho cestovného ruchu, uplatnia sa ako koordinátori aktivít v cestovnom ruchu na úrovni regiónu a mikroregiónu, informačných centrách, agroturizme, ako pracovníci cestovných kancelárií, hotelov a turistických informačných kancelárií, ako aj pri spracovávaní projektov rozvoja cestovného ruchu.

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.


2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

Absolvent študijného odboru je pripravený pre prax na strednom a vyššom stupni manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Uplatní sa v územných organizáciách cestovného ruchu (združeniach cestovného ruchu), turistických informačných centrách, v orgánoch miestnej, regionálnej samosprávy, verejnej a štátnej správy na úseku cestovného ruchu.

Absolventi študijného odboru sa uplatnia v oblasti regionálneho cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, ako manažéri v múzeách, organizátori cestovného ruchu v regiónoch a v obciach, ako pracovníci manažérskych a marketingových útvarov v samosprávach, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach, v sprievodcovskej činnosti, v animačných a kongresových a v iných službách.

Absolventi sú pripravení realizovať vlastné podnikateľské aktivity v oblasti regionálneho cestovného ruchu, uplatnia sa ako koordinátori aktivít v cestovnom ruchu na úrovni regiónu a mikroregiónu, informačných centrách, agroturizme, ako pracovníci cestovných kancelárií, hotelov a turistických informačných kancelárií, ako aj pri spracovávaní projektov rozvoja cestovného ruchu.

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

Absolvent študijného odboru je pripravený pre prax na strednom a vyššom stupni manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Uplatní sa v územných organizáciách cestovného ruchu (združeniach cestovného ruchu), turistických informačných centrách, v orgánoch miestnej, regionálnej samosprávy, verejnej a štátnej správy na úseku cestovného ruchu.

Absolventi študijného odboru sa uplatnia v oblasti regionálneho cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, ako manažéri v múzeách, organizátori cestovného ruchu v regiónoch a v obciach, ako pracovníci manažérskych a marketingových útvarov v samosprávach, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach, v sprievodcovskej činnosti, v animačných a kongresových a v iných službách.

Absolventi sú pripravení realizovať vlastné podnikateľské aktivity v oblasti regionálneho cestovného ruchu, uplatnia sa ako koordinátori aktivít v cestovnom ruchu na úrovni regiónu a mikroregiónu, informačných centrách, agroturizme, ako pracovníci cestovných kancelárií, hotelov a turistických informačných kancelárií, ako aj pri spracovávaní projektov rozvoja cestovného ruchu.

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.

 

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice.