SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

 

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ

 • naučíme ťa ako podnikať a založiť vlastnú firmu
 • plynulú znalosť 2 - 3 cudzích jazykov (výučba hravou metódou za pomoci zahraničných lektorov)
 • sme jediná stredná škola na Slovensku, ktorá ponúka možnosť výberu zo 6 cudzích jazykov: španielsky jazyk, taliansky jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk
 • možnosť platenej zahraničnej praxe (spojené so zážitkami pri mori)
 • popri maturitnom vysvedčení aj certifikáty:
  • Podnikanie v cestovom ruchu (pomocou certifikátu získaš lepšie uplatnenie v praxi)

  • KROS (Alfa plus - jednoduché účtovníctvo, Omega - podvojné účtovníctvo, Olymp - mzdy a personalistiky)

 • výučba odborných a ekonomických predmetov v moderných počítačových laboratóriach vybavených špičkovou technológiou a výučbovými softvérmi.

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, podnikanie v CR, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná, korešpondencia, hospodársky výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, spoločenská komunikácia, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, cvičná firma

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA Exploration 1 až 4 (IT špecialista)

2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

Odborné predmety štúdia: ekonomika, účtovníctvo, ekonomika podniku cestovného ruchu, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná korešpondencia, úvod do makroekonómie, právo, spoločenská komunikáci, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, aplikovaná ekonómia, animačné služby, manažment, podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, etika podnikania, marketing cestovného ruchu, podnikanie v cestovnom ruchu, prax

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA Exploration 1 až 4 (IT špecialista)

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, podnikanie v CR, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná, korešpondencia, hospodársky výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, spoločenská komunikácia, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, cvičná firma

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.