SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

 

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Našim cieľom je, aby študenti prostredníctvom našej školy získali nielen odbornú teoretickú prípravu, ale aby bolo vzdelávanie zároveň dostatočne názorné. Proces výučby je vytvorený tak, aby zodpovedal potrebám spoločnosti. Cestovný ruch patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom hospodárstva a na našej škole prebieha v súlade jednoty teórie a praxe.

 

Na škole študenti pracujú v reálnom rezervačnom systéme PREVIO (hotelový a recepčný software):

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

KURZ TURISTICKÝ SPRIEVODCA:

Žiaci získajú zručnosti turistického sprievodcu prostredníctvom workshopov so školitelom, ktorí získal ocenenie Košičana roka 2018, legendárnym sprievodcom, ktorý im odovzdáva nielen cenné informácie o Košiciach, ale zároveň študentov vzdelá v didaktike a technike cestovného ruchu, overenou rokmi praxe.

 

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 

Čo ťa čaká:

 • naučíme ťa ako podnikať a založiť vlastnú firmu
 • plynulú znalosť 2 - 3 cudzích jazykov (výučba hravou metódou za pomoci zahraničných lektorov)
 • sme jediná stredná škola na Slovensku, ktorá ponúka možnosť výberu zo 6 cudzích jazykov: španielsky jazyk, taliansky jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk
 • možnosť platenej zahraničnej praxe (spojené so zážitkami pri mori)
 • popri maturitnom vysvedčení aj certifikáty:
  • Podnikanie v cestovom ruchu (pomocou certifikátu získaš lepšie uplatnenie v praxi)

  • KROS (Alfa plus - jednoduché účtovníctvo, Omega - podvojné účtovníctvo, Olymp - mzdy a personalistiky)

 • výučba odborných a ekonomických predmetov v moderných počítačových laboratóriach vybavených špičkovou technológiou a výučbovými softvérmi.

 

Certifikát KROS pre študentov:

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpg

Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

 

Odborné predmety:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, podnikanie v CR, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná, korešpondencia, hospodársky výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, spoločenská komunikácia, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, cvičná firma

 

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA Exploration 1 až 4 (IT špecialista)

2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

Odborné predmety štúdia: ekonomika, účtovníctvo, ekonomika podniku cestovného ruchu, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná korešpondencia, úvod do makroekonómie, právo, spoločenská komunikáci, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, aplikovaná ekonómia, animačné služby, manažment, podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, etika podnikania, marketing cestovného ruchu, podnikanie v cestovnom ruchu, prax

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA Exploration 1 až 4 (IT špecialista)

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, podnikanie v CR, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná, korešpondencia, hospodársky výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, spoločenská komunikácia, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, cvičná firma

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.