Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

4 - ročné stredoškolské denné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Podmienky prijatia: prijímacie konanie

 

Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 


 

2- ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

 

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2018.

 

Zápis na štúdium sa koná od 27. augusta v čase od 8:00 do 15:00. Presný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300. Počas letných prázdnin nás kontaktujte na e-mail: ssos.kosice@gmail.com

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá (pre pracujúcich), diaľková (individuálna)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov, možnosť získať certifikát KROS

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).

 


 

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

 

Prihlášky prijímame do 31. augusta 2018.

 

Zápis na štúdium sa koná od 27. augusta v čase od 8:00 do 15:00. Presný termín zápisu je možné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300. Počas letných prázdnin nás kontaktujte na e-mail: ssos.kosice@gmail.com

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: externá, diaľková (individuálna)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard (USA).