SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Vzdelávací program štúdia je zostavený priamo podľa požiadaviek odborníkov z praxe. Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard.

Štúdium poskytuje študentom teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania ako aj pri osvojení zásad spoločenského protokolu.

 

Vzdelávacie kurzy:

Študenti v priebehu štúdia na našej škole absolvujú nasledujúce kurzy:

2. ročník: Carving fruit kurz, Baristický kurz - príprava a podávanie kávy

3. ročník: Barmanský kurz

4. ročník: Someliersky kurz

 

 Barmanský kurz  Baristický kurz Carving fruit kurz
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Každoročné úspechy na barmanskej súťaži:

Pýchou našej školy je, že naši študenti na národných a medzinárodných barmanských súťažiach tradične vyhrávajú zlatú striebornú medailu.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Výučba ekonomických predmetov a cudzích jazykov:

Dôraz sa kladie na výučbu odborných ekonomických predmetov ako napr.:hotelový a gastronomický manažment, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika orientovaná na hotelový a gastronomický softvér. Vďaka odborným ekonomickým predmetom získavajú žiaci široké spektrum znalostí o hotelovom a gastronomickom podniku, o jeho financovaní a účtovníctve, o investovaní podnikového kapitálu.

Výučba odborných predmetov sa realizuje v Cvičnej kuchyni a v Cvičnom salóniku; na rozvoj manažérskych schopností škola disponuje vlastným Strediskom odbornej praxe.

Rozšírená výučba výpočtovej techniky a programovania sa realizuje v 6 odborných počítačových učebniach, ktoré sú vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou, ako aj špičkovou technológiou pre jednotlivé študijné odbory.

Rozšírená výučba cudzích jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština, taliančina) podľa vlastného výberu. Cieľom školy je, aby počas štúdia žiak získal aktívnu znalosť v 2 – 3 cudzích jazykoch, čo umožní absolventovi uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce. Osvojenie si živého hovorového jazyka usmerňujú na škole zahraniční lektori.

Jazykové učebne:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
Počítačové učebne:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

Prax v zahraničí:

Výmenné pobyty žiakov v zahraničných školách, možnosť platenej praxe, stáže v zahraničí (Cyprus, Grécko, Švédsko, Francúzsko, Taliansko, Dubaj a i.), s cieľom nadobudnutia odbornej praxe ako aj rozšírenia znalosti cudzích jazykov.

 

Cyprus
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Naše zmluvné pracoviská pre odbornú prax študentov:

 • Hotel Double Tree by Hilton
 • Hotel Gloria Palace
 • Boutique Hotel Maraton
 • Penzión Platz
 • TIP TOP - reštaurácia
 • Hotel a kaviareň Slávia
 • Košice Hotel
 • Staromestská reštaurácia
 • Reštaurácia panoráma

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Vzdelávací program štúdia je zostavený priamo podľa požiadaviek odborníkov z praxe.

Dôraz sa kladie na výučbu odborných ekonomických predmetov ako napr.:hotelový a gastronomický manažment, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika orientovaná na hotelový a gastronomický softvér. Získané vedomosti a zručnosti absolventi využijú pri založení a vedení vlastného podniku alebo v pozíciách stredného a vrcholového manažmentu v hotelových a gastronomických zariadeniach, v cestovných kanceláriách, v informačných agentúrach a v príbuzných podnikoch cestovného ruchu.

Študenti majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa certifikovaných barmanskýcha baristických (príprava a podávanie kávy) kurzov.  Pýchou našej školy je, že naši študenti na národných a medzinárodných barmanských súťažiach tradične vyhrávajú zlatú a striebornú medailu.

Výučba odborných predmetov sa realizuje v Cvičnej kuchyni a v Cvičnom salóniku; na rozvoj manažérskych schopností škola disponuje vlastným Strediskom odbornej praxe.

Rozšírená výučba výpočtovej techniky a programovania sa realizuje v 6 odborných počítačových učebniach, ktoré sú vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou, ako aj špičkovou technológiou pre jednotlivé študijné odbory.

Rozšírená výučba cudzích jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština, taliančina) podľa vlastného výberu. Cieľom školy je, aby počas štúdia žiak získal aktívnu znalosť v 2 – 3 cudzích jazykoch, čo umožní absolventovi uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce. Osvojenie si živého hovorového jazyka usmerňujú na škole zahraniční lektori.

Výmenné pobyty žiakov v zahraničných školách, možnosť platenej praxe, stáže v zahraničí (Cyprus, Grécko, Švédsko, Francúzsko, Taliansko, Dubaj a i.), s cieľom nadobudnutia odbornej praxe ako aj rozšírenia znalosti cudzích jazykov.


Naše zmluvné pracoviská pre odbornú prax študentov:

 • Hotel Double Tree by Hilton
 • Hotel Yasmin
 • Hotel Gloria Palace
 • Boutique Hotel Maraton
 • Penzión Platz
 • TIP TOP - reštaurácia

Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment je pokrokovým typom strednej školy európskeho formátu, ktorý umožňuje žiakom získať odbornú kvalifikáciu v oblasti hotelierstva a gastronómie.