Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pomaturitné štúdium

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 


 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

 

Termín zápisu je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300 alebo e-mailom ssos.kosice@gmail.com.

 

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: externá (večerná pre pracujúcich)
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...)


 

ZAMERANIE:

- tvorba digitálnych animácií, videá, vizuálne efekty, propagačná grafika (reklama), tvorba a dizajn webstránok, fotografický dizajn, základy tvorby počítačových hier, digitálna maľba na grafickom tablete, 3D tlač, organické 3D modelovanie, 3D navrhovanie objektov...

 

Výučba prebieha v programoch Adobe Creative Cloud 2018 (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Premiere Pro, After Effects...), 3D Studio Max, ZBrush...

 

ODBORNÉ PREDMETY:

elektronické publikovanie, ekonomika, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika, spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, odborný výcvik, programovanie, prax

 


NOVINKA:

Od februára 2018 sa žiaci našej školy učia v najnovšom software Adobe Creative Cloud 2018.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Organické 3D modelovanie, digitálna maľba a 3D tlač:

 

Škola zakúpila 3D tlačiareň - MakerBot Replicator 5th - za účelom ďalšieho rozvoja zručností študentov študijného odboru DIZAJN GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ a to v oblasti trojrozmerného (3D) navrhovania objektov.

 

Princíp činnosti: 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej v programoch 3D Studio Max, ZBrush vytvorí jej hmotnú kópiu.

 

Novinka: ZBrush

Zbrush je unikátny grafický editor pre 3D a 2.5D modelovanie, texturovanie a maľbu. Primárna funkcia programu je vytvárani modelov pre digitálnu animáciu, filmy a hry.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

Vytvorené v programe Zbrush
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

Vytvorené v progarme Zbrush

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceAutor: Peter Tóth

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceAutor: Viktória Sabadošová

Vytvorené na grafickom tablete

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová

Vytvorené v programe Zbrush

Video-ukážka z vyučovania v programe Zbrush:

 

 

"Budúcnosť je v 3D tlači - budúcnosť je na našej škole"

 

3D tlač v spojení s dizajnérskym programom ZBrush, ktorý na rozdiel od programu 3D Studio Max zabezpečuje detailné modelovanie, umožňuje našim študentom pustiť uzdu fantázií a vytvárať reálne objekty s drobnými detailmi.

 

3D tlač je technológia na tvorbu prototypov, čiže prípravy na sériovú výrobu a najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:

 • architektúra a urbanizmus
 • reality
 • dizajn a umenie
 • modelárstvo
 • filmový priemysel
 • marketing, reklama a predaj
 • archeológia a múzejníctvo
 • veda
 • medicína
 • farmaceutický priemysel
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • a iné

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

 

 

 

Tvorba počítačových hier:

 

  Študenti si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa.  Ďalej sa naučia jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie programovanie bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení napríklad v hernom priemysle.

 

 

Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

Odborný výcvik sa realizuje výlučne na počítačoch v grafických programoch:

 

Odborné predmety sa vyučujú na softvérovo a hardvérovo nadštandardne vybavených počítačoch. U študentov podporujeme kreatívne umelecké myslenie. VYSOKO KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELANIE, ktoré poskytujeme našim študentom sa odzrkadľuje aj na úspešných umiestneniach a získaných diplomoch našich študentov na medzinárodných a celoslovenských výtvarných/grafických súťažiach ! ! !

Pozrite si aj práce našich študentov, ktoré nájdete:

- vo FOTOGALÉRIÍ

- na webstránke , ktorú vytvorila Mgr. art. Katka Šantova

- na webstránke, ktorú vytvoril Mgr. Ľubomír Kepič

 

Ukážka prác študentov:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice