SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Náplň štúdia

 

ZAMERANIE:

- tvorba digitálnych animácií, videá, vizuálne efekty, propagačná grafika (reklama), tvorba a dizajn webstránok, fotografický dizajn, základy tvorby počítačových hier, digitálna maľba na grafickom tablete, 3D tlač, organické 3D modelovanie, 3D navrhovanie objektov...

 

 

Výučba prebieha v programoch Adobe Creative Cloud  (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Premiere Pro, After Effects...), 3D Studio Max, ZBrush...


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

 

Tvorba počítačových hier - Game Design

  Študenti v nižších ročníkoch si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa.  Naučia sa jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie programovanie vo vyššom ročníku bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení v hernom priemysle.

 

 

Multimediálna výstava študentov grafiky a dizajnu:

Dizajn naživo / Duel o titul Gróf grafik / Gastronomický duel:

Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

Odborný výcvik sa realizuje výlučne na počítačoch v grafických programoch:

 

Odborné predmety sa vyučujú na softvérovo a hardvérovo nadštandardne vybavených počítačoch. U študentov podporujeme kreatívne umelecké myslenie. VYSOKO KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELANIE, ktoré poskytujeme našim študentom sa odzrkadľuje aj na úspešných umiestneniach a získaných diplomoch našich študentov na medzinárodných a celoslovenských výtvarných/grafických súťažiach ! ! !

Študenti majú možnosť účasti na plenéri. Plenér je zameraný na rozvoj výtvarného talentu a zručnosti v kresbe a maľbe priamo v teréne, v prírode.

 

 

 

 


 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Náplň štúdia

 

ZAMERANIE:

- tvorba digitálnych animácií, videá, vizuálne efekty, propagačná grafika (reklama), tvorba a dizajn webstránok, fotografický dizajn, základy tvorby počítačových hier, digitálna maľba na grafickom tablete, 3D tlač, organické 3D modelovanie, 3D navrhovanie objektov...

Výučba prebieha v programoch Adobe Creative Cloud 2018 (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Premiere Pro, After Effects...), 3D Studio Max, ZBrush...

ODBORNÉ PREDMETY:

- elektronické publikovanie, ekonomika, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika, spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, odborný výcvik, úvod do sveta práce, programovanie, prax

 


NOVINKA:

Od februára 2018 sa žiaci našej školy učia v najnovšom software Adobe Creative Cloud 2018.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Tvorba počítačových hier - Game Design

  Študenti si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa.  Ďalej sa naučia jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie programovanie bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení napríklad v hernom priemysle.

 

 

Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

Odborný výcvik sa realizuje výlučne na počítačoch v grafických programoch:

 

Odborné predmety sa vyučujú na softvérovo a hardvérovo nadštandardne vybavených počítačoch. U študentov podporujeme kreatívne umelecké myslenie. VYSOKO KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELANIE, ktoré poskytujeme našim študentom sa odzrkadľuje aj na úspešných umiestneniach a získaných diplomoch našich študentov na medzinárodných a celoslovenských výtvarných/grafických súťažiach ! ! !