SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Prípravný kurz na talentovky

Bezplatný prípravný kurz na talentové skúšky

 

Termín talentovej skúšky je stanovený nasledovne:
27. marec 2019 (streda)

 

Prípravný kurz je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka na 4- ročné maturitné štúdium pre absolventov ZŠ pre šk. rok 2019/2020 na odbor Dizajn grafický a priestorový.

 

 

  1. Kresba - osvojenie si základných kresliarskych zručností pri kresbe zátišia (pomôcky: prírodný uhlík, ceruza)- príprava na talentové skúšky a konzultácia domácich prác
  2. Práca na počítači v dizajnérskom programe ZBrush a maľba na grafickom tablete-digital paint (ukážka z vyučovania)

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

 

Termín prípravného kurzu: 09.02.2019 (sobota)

Čas: 8:00 do 12:00

Dĺžka kurzu: 4 hodín

Učebňa: Ateliér kreslenia, počítačová učebňa PG2

Cena: BEZPLATNE

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

 Ateliér kreslenia  Počítačová učebňa PG2
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice