SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Dizajn grafický a priestorový

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prezentácia vlastných prác, talentové skúšky


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, prezentácia záverečnej práce

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A


 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

 

Termín zápisu je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300 alebo e-mailom ssos.kosice@gmail.com.

Podmienky prijatia: bez prijímačok
Forma štúdia: denná
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov, prezentácia záverečnej odbornej práce