SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ MIESTA pre žiakov ZŠ do 1. ročníka 2021/22

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy:       ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2021/22:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ)

so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

3
 Grafik digitálnych médií 0
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 2