SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín II. ADS

8.4. (štvrtok), 10.4. (sobota)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Ekonom. porad. službyTomkováIVTPrávoSmrigováTrieda II.ADSFinančné plánovanieŠimonovičováTrieda II.ADS
Sobota Finančná matematikaNagyováTrieda II.ADSDaňovníctvoVéberováTrieda II.ADSDaňovníctvoVéberováTrieda II.ADSÚčtovníctvoVebérováTrieda II.ADSÚčtovníctvoVebérováTrieda II.ADS
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

15.4. (štvrtok)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Cvičenie z daňovníctvaVeberováTrieda II.ADSCvičenie z daňovníctvaVeberováTrieda II.ADSCudzojaz. obchod. korešp.GrešováADK
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

22.4. (štvrtok), 24.4. (sobota)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Finančné plánovanieŠimonovičováTrieda II.ADSFinančná analýzaŠimonovičováTrieda II.ADS
Sobota PrávoSmrigováTrieda II.ADSÚčtovníctvoVéberováTrieda II.ADSÚčtovníctvoVéberováTrieda II.ADSCvičenie z daňovníctvaVebérováTrieda II.ADSCvičenie z daňovníctvaVebérováTrieda II.ADS
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

29.4. (štvrtok)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Aplikovaný softwareBarnováIVTCudzojaz. obchod. korešp.GrešováADKFinančné plánovanieŠimonovičováTrieda II.ADS
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov