Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Rozvrh hodín II. ADS

7.11. (štvrtok), 9.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Finančné plánovanieKovaľováTrieda II.ADSDaňovníctvoVeberováTrieda II.ADSÚčtovníctvoMajerníkováTrieda II.ADS
Sobota Aplikovaný softwareBarnováIVTFinančná matematikaNagyováTrieda II.ADSFinančná analýzaŠimonovičováTrieda II.ADSCvičenia z daňovníctvaVeberováTrieda II.ADSCvičenia z daňovníctvaVeberováTrieda II.ADS
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

14.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok ÚčtovníctvoMajerníkováTrieda II.ADSCvičenie z účtovníctvaKovaľováIVTCvičenie z účtovníctvaKovaľováIVT
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

21.11. (štvrtok), 23.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Cudzojaz. obchod. korešp.GrešováADKEkonom. porad. službyKovaľováCVFPrávoSmrigováTrieda II.ADS
Sobota PrávoSmrigováTrieda II.ADSDaňovníctvoVeberováTrieda II.ADSEkonomika podnikuKovaľováTrieda II.ADSCvičenie z účtovníctvaKovaľováIVTCvičenie z účtovníctvaKovaľováIVT
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

28.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Finančné plánovanieKovaľováTrieda II.ADSEkonomika podnikuKovaľováTrieda II.ADSFinančná analýzaŠimonovičováTrieda II.ADS
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov