Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Rozvrh hodín II. APM

7.11. (štvrtok), 9.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok EkonomikaKeruľ-KmecováTrieda II.APMÚčtovníctvoKrokavcováTrieda II.APMÚčtovníctvoKrokavcováTrieda II.APM
Sobota EkonomikaKeruľ-KmecováTrieda II.APMEkonomikaKeruľ-KmecováTrieda II.APMAdministratívne cvičenieGrešováADKAplikovaná informatikaBarnováIVTBankovníctvoŠimonovičováTrieda II.APM
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

14.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok ÚčtovníctvoKrokavcováTrieda II.APMEkonomické cvičenieKovaľováIVTEkonomické cvičenieKovaľováIVT
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

21.11. (štvrtok), 23.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok EkonomikaKeruľ-KmecováTrieda II.APMPrávoSmrigováTrieda II.APMAdministratívne cvičenieGrešováADK
Sobota BankovníctvoŠimonovičováTrieda II.APMPrávoSmrigováTrieda II.APMManažmentTomkováTrieda II.APMEkonomické cvičenieKovaľováIVTEkonomické cvičenieKovaľováIVT
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

28.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Administratívne cvičenieGrešováADKBankovníctvoŠimonovičováTrieda II.APMÚčtovníctvoKrokavcováTrieda II.APM
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov