Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Rozvrh hodín I. APM

7.11. (štvrtok), 9.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok ÚčtovníctvoKrokavcováTrieda I.APMEkonomické cvičenieKovaľováIVT počítačová učebňaEkonomické cvičenieKovaľováIVT počítačová učebňa
Sobota Administratíva a korešp.GrešováADK počítačová učebňaAplikovaná informatikaBarnováIVT počítačová učebňaAplikovaná ekonomikaKeruľ-KmecováPG3 počítačová učebňaMarketingTomkováTrieda III.AVSociológia a komunikáciaPrigancováTrieda II.AV
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

14.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Úvod do makroekonómieIliškováTrieda IV.BVÚčtovníctvoKrokavcováTrieda I.APMÚčtovníctvoKrokavcováTrieda I.APM
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

21.11. (štvrtok), 23.11. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok MarketingTomkováTrieda I.APMVýchova k podnikaniuTomkováADK počítačová učebňaÚvod do makroekonómieIliškováTrieda I.APM
Sobota Ekonomické cvičenieKovaľováIVT počítačová učebňaEkonomické cvičenieKovaľováIVT počítačová učebňaEkonomikaŠimonovičováTrieda I.APMEkonomikaŠimonovičováTrieda I.APMVýchova k podnikaniuTomkováADK počítačová učebňa
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

28.11. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok EkonomikaŠimonovičováTrieda I.APMAdministratíva a korešpondenciaGrešováADK počítačová učebňaHospodár. výpočty a štatistikaNagyováTrieda I.APM
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov