SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín II. AV

14.1. (štvrtok), 16.1. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok InformatikaBarnováADKÚčtovníctvoIliškováTrieda II.AVEkonomické cvičenieIliškováTrieda II.AV
Sobota Slovenský jazyk a literatúraPrigancováTrieda II.AVSlovenský jazyk a literatúraPrigancováTrieda II.AVAnglický jazykRenčkováTrieda II.AVKomunikácia v ANJRenčkováTrieda II.AVKomunikácia v ANJRenčkováTrieda II.AV
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

21.1. (štvrtok), 23.1. (sobota)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok EkonomikaIliškováTrieda II.AVTovaroznalectvoTomkováTrieda II.AVAdministratíva a korešp.GrešováADK
Sobota Anglický jazykRenčkováTrieda II.AVAnglický jazykRenčkováTrieda II.AVEkonomikaIliškováTrieda II.AVHospodárska geografiaTomkováTrieda II.AVSociológiaTomkováTrieda II.AV
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

28.1. (štvrtok)

  1. - 2. 15:20 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok InformatikaBarnováIVTAdministratíva a korešp.GrešováADKÚčtovníctvoIliškováTrieda II.AV
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov