Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2018/19

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2018/2019

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:
 2682K  mechanik počítačových sietí
 3447K  grafik digitálnych médií
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium
 6323K  hotelová akadémia
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn

 

 

Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ.