Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Mgr. Prigancová Lenka 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Barnová                                 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 Mgr. Marcela Renčková

 - vedúca PK cudzích jazykov
 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová                                  - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.  - vedúci PK odborných predmetov dizajn – grafický a priestorový dizajn
RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógovia:

 1. Mgr. Silvia Barnová, tr. uč. II. D a II. M, II. AV, koordinátor prevencie
 2. Ing. Eva Bérešová, tr. uč. III. Ab a III. B
 3. MVDr. Erika Caisová
 4. Mgr. art. Radoslava Domokoš Macejová, tr. uč. I. DPM, II. DPM
 5. Mgr. Silvia Fajdelová
 6. Mgr. Martina Freňáková
 7. Ing. Jana Gunárová, žiacka školská rada
 8. Bc. Peter Pál Hadobás, lektor   
 9. Bc. Peter Horňák, Cisco CCNA 1 – 4                                                                                                              
 10. Mgr. Ján Huba                                                                  
 11. Ing. Martina Ilišková, tr. uč. I.Ab a I.C, III. BV, školský metodik SOČ
 12. Mgr. Ľubomír Kepič, tr. uč. II. G
 13. Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová, tr. uč. II. Ab, II. B a II. C
 14. MVDr. Mariana Knapová
 15. Mgr. Kristína Kouassi
 16. Ing. Andrea Kovaľová, tr. uč. I. ADS, I. APM, administrátor ŠkVP
 17. PhDr. Marcel Leško
 18. Mgr. Anna Liptáková, tr. uč. IV. Ab a IV. B, koordinátorka Enviromentálnej výchovy a Zdravej školy
 19. Ing. Ľudmila Lojová
 20. Mgr. Andrej Mášik
 21. Ing. Martina Matúšová
 22. Mgr. Veronika Mochňacká, kronika a kultúra
 23. RNDr. Zuzana Nagyová, tr. uč. II. ADS a II. APM
 24. RNDr. Janka Oravcová, PhD. Cisco CCNA 1 – 2
 25. Mgr. Jana Petrášová
 26. Mgr. Michaela Petriková
 27. Mgr. art. Vladimír Petruščák, tr. uč. I. G, II. AGR, športové aktivity
 28. Mgr. Jarmila Plavčková, výchovný poradca
 29. Mgr. Lenka Prigancová, tr. uč. V. Ab
 30. Mgr. Marcela Renčková, tr. uč. I. D a I. M
 31. Mgr. Viktória Sabadošová, tr. uč. III. G
 32. Mgr. Martina Slivová
 33. JUDr. Jarmila Smrigová
 34. Mgr. art. Peter Suchanský, tr. uč. IV. G
 35. Mgr. art. Katarína Šantová, PhD., tr. uč. IV. D a IV. M
 36. Mgr. Michal Škulka
 37. Mgr. Peter Šmelko
 38. Mgr. art. Ľubomír Štec
 39. MVDr. Lenka Tomková, PhD., tr. uč. IV. C a V. C, IV.BV
 40. Ing. Angelika Turóczy, tr. uč. III. D a III. M
 41. Ing. Roman Žák
 42. Ing. Samuel Žuk