SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Mgr. Prigancová Lenka 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Barnová                                 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 Mgr. Marcela Renčková

 - vedúca PK cudzích jazykov
 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová                                  - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.  - vedúci PK odborných predmetov dizajn – grafický a priestorový dizajn
RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógovia:

 1. Mgr. Silvia Barnová, tr. uč. III. D a III. M, III. AV, koordinátor prevencie
 2. Ing. Eva Bérešová, tr. uč. IV. Ab a IV. B
 3. Ing. Silvia Bolčová
 4. Wesley B. Calloway, lektor
 5. MVDr. Erika Caisová
 6. Mgr. Róbert Čeremeta
 7. Mgr. art. Radoslava Domokoš Macejová, tr. uč. I. DPM, II. DPM
 8. Mgr. Silvia Fajdelová
 9. Mgr. Martina Freňáková
 10. Ing. Anabela Grešová
 11. Bc. Peter Horňák, Cisco CCNA 1 - 4, inštruktor
 12. Ing. Martina Ilišková, tr. uč. II.Ab a II.C, IV. BV, školský metodik SOČ, zápisnice z PP
 13. Štefan Kačmár, kaplan
 14. Mgr. Ľubomír Kepič, tr. uč. III. G
 15. Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová, tr. uč. III. Ab, III. B a III. C
 16. MVDr. Mariana Knapová
 17. Mgr. Kristína Kouassi, tr. uč. I. Ab a I.B
 18. Ing. Andrea Kovaľová, tr. uč. II. ADS, II. APM, administrátor ŠkVP
 19. Ing. Henrieta Krokavcová
 20. PhDr. Marcel Leško
 21. Ing. Ľudmila Lojová
 22. Mgr. Andrej Mášik
 23. Mgr. Veronika Mochňacká, tr. uč. I. D a I.M, kronika, kultúra
 24. RNDr. Zuzana Nagyová, tr. uč. I. ADS a I. APM
 25. Mgr. Stanislav Novotný, športové aktivity
 26. RNDr. Janka Oravcová, PhD. Cisco CCNA 1 – 2
 27. Mgr. Jana Petrášová, žiacka školská rada,
 28. Mgr. Michaela Petriková, enviro, zdravá škola
 29. Mgr. art. Vladimír Petruščák, tr. uč. II. G, I. AGR,
 30. Mgr. Lenka Prigancová, tr. uč. IV. G
 31. Mgr. Marcela Renčková, tr. uč. II. D a II. M
 32. Mgr. Martina Ružiková
 33. Mgr. Viktória Sabadošová
 34. JUDr. Jarmila Smrigová
 35. Mgr. art. Peter Suchanský, tr. uč. I. G
 36. Mgr. art. Katarína Šantová
 37. Ing. Henrieta Krokavcová
 38. Mgr. Peter Šmelko
 39. Mgr. art. Ľubomír Štec
 40. MVDr. Lenka Tomková, PhD., tr. uč. I. C a V. C, II.AV
 41. Ing. Angelika Turóczy, tr. uč. IV. D a IV. M
 42. Ing. Dominika Veberová
 43. Ing. Roman Žák