Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Mgr. Prigancová Lenka 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Ing. Tímea Kisová

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Barnová                                 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 Mgr. Mária Molčanová 

 - vedúca PK cudzích jazykov
 Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová                                  - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.  - vedúci PK odborných predmetov dizajn – grafický a priestorový dizajn
Ing. Angelika Turóczy  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógovia:

 1. Mgr. Silvia Barnová, tr. uč. V. Ab, IV. BV, koordinátor prevencie
 2. Mgr. Katarína Bakaľárová, tr. uč. III. D a III. M
 3. Mgr. art. Peter Beňo
 4. Ing. Eva Bérešová, tr. uč. II. Ab a II. B
 5. MVDr. Erika Caisová
 6. Mgr. art. Radoslava Domokoš Macejová, tr. uč. I. DPM, II. DPM
 7. Mgr. Silvia Fajdelová
 8. Mgr. Martina Freňáková
 9. Ing. Tomáš Girašek
 10. Mgr. Simona Grečková
 11. Ing. Jana Gunárová
 12. Bc. Peter Pál Hadobás, lektor   
 13. Bc. Peter Horňák, Cisco CCNA 1 – 4                                                                                                              
 14. Mgr. Ján Huba                                                                  
 15. Ing. Martina Ilišková, tr. uč. V. C, II. BV, školský metodik SOČ
 16. Ing. Viera Jurgová
 17. Mgr. Ľubomír Kepič, tr. uč. I. G
 18. Mgr. Dominika Keruľ-Kmecová, tr. uč. I. C
 19. MVDr. Mariana Knapová
 20. Ing. Andrea Kovaľová, tr. uč. II. ADS, II. APM, administrátor ŠkVP
 21. Mgr. Anna Liptáková, tr. uč. III. Ab a III. B, koordinátorka Enviromentálnej výchovy a Zdravej školy, výchovná poradkyňa
 22. Ing. Ľudmila Lojová
 23. Mgr. Andrej Mášik
 24. Ing. Martina Matúšová
 25. Mgr. Mária Molčanová
 26. RNDr. Zuzana Nagyová, tr. uč. I. ADS a I. APM
 27. RNDr. Janka Oravcová, PhD. Cisco CCNA 1 – 2
 28. Mgr. Jana Petrášová
 29. Mgr. Michaela Petriková
 30. Mgr. art. Vladimír Petruščák, tr. uč. IV. D a IV. G, I. AGR, športové aktivity
 31. Ing. Eva Polačková
 32. Mgr. Lenka Prigancová, tr. uč. IV. Ab
 33. Ing. Eva Puskásová, tr. uč. IV. B a IV. C
 34. Mgr. Marcela Renčková, tr. uč. IV. M
 35. Mgr. Viktória Sabadošová, tr. uč. II. G
 36. Mgr. Martina Slivová
 37. JUDr. Jarmila Smrigová
 38. Mgr. art. Peter Suchanský, tr. uč. III.  G
 39. Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.
 40. Mgr. Michal Škulka
 41. Mgr. Peter Šmelko
 42. Mgr. art. Ľubomír Štec
 43. Mgr. Sabína Tamásová
 44. MVDr. Lenka Tomková, PhD., tr. uč. III. C, III.BV
 45. Ing. Angelika Turóczy, tr. uč. II. D a II. M
 46. Ing. Eva Vargočková, tr. uč. I.D a I.M, I. MPS
 47. Ing. Samuel Žuk