SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Ing. Martina Ilišková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Pedagógovia:

P. č.

Meno a priezvisko

Aktivita

1.

Mgr. Ľuboš Bartko

Tr. uč. I. M

2.

Mgr. Silvia Barnová

Tr. uč. IV. AV

3.

Mgr. Róber Čeremeta

 

4.

Mgr. art. Radoslava Domonkoš-Macejová

Tr. uč. I. GPM, II. DPM

5.

Mgr. art. Dušan Draxler

 

6.

Mgr. Silvia Fajdelová

 

7.

Mgr. Tomáš Harbuľák

Poverený Náboženstvom

8.

Mgr. Lukáš Hricko

 

9.

Ing. Martina Ilišková

Tr. uč. III. Ab, III. C, II. AV

10.

Ing. Emil Jakab

 

11.

Mgr. Ľubomír Kepič

Tr. uč. IV. G, Koordinátor pre digitalizáciu odborov

12.

Mgr. Juraj Koščo

 

13.

Ing. Andrea Kovaľová

Tr. uč. II. Ab, II. B, Administrátor ŠkVP

14.

PhDr. Marcel Leško

Tr. uč. II. D, II. M, Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní

15.

Ing. Ľudmila Lojová

Tr. uč. I. Ab, V. Ab, Zápisnice z PP

16.

Mgr. Andrej Mášik

 

17.

Ing. Martina Matúšová

 

18.

RNDr. Zuzana Nagyová

Tr. uč. II. APM, II. ADS

19.

RNDr. Janka Oravcová, PhD.

 

20.

Mgr. Jana Petrášová

Tr. uč. IV. Ab, IV. B, IV. C, ŽŠR

21.

Mgr. Michaela Petríková

 

22.

Mgr. art. Vladimír Petruščák

Tr. uč. III. G, II. AGR

23.

Mgr. Lenka Prigancová

Tr. uč. IV. D, IV. M

24.

Mgr. Marcela Renčková

Tr. uč. III. D, III. M

25.

Mgr. Viktória Sabadošová

 

26.

Rami Schlanger

Lektor

27.

Mgr. art. Peter Suchanský

Tr. uč. II. G

28.

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

 

39.

Mgr. art. Ľubomír Štec

 

30.

Mgr. Takáč Radovan

 

31.

MVDr. Lenka Tomková, PhD.

Tr. uč. I. C, II. C, III. AV

32.

Mgr. Silvia Tóthová

Tr. uč. I. G

33.

Ing. Roman Žák

Správca multimediálnej učebne

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Tóthová                              - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 Mgr. Marcela Renčková

 - vedúca PK cudzích jazykov
 Ing. Andrea Kovaľová                                - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
 Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.  - vedúci PK odborných predmetov dizajn – grafický a priestorový dizajn
 RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí