SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zmena organizácie škol. roku a návrat do škôl

Vážení rodičia...

mimoriadna situácia spojená s epidemiologickým ochorením COVID-19 pretrváva a my všetci sa musíme prispôsobovať novým situáciám. MŠVVaŠ SR, zriaďovateľ, škola a aj väčšina rodičovskej verejnosti má záujem o bezpečný návrat žiakov do škôl a opätovnú prezenčnú formu výučby. Na základe uvedeného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

Žiaci stredných škôl sa budú po 11. 01. 2021 vzdelávať dištančne.

 

Všetky podrobné informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

navrat-do-skol-2021_manual.pdf [ 1012.13 KB ]

 

Ing. Martina Ilišková

riaditeľka školy