Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Začiatok školského roka:

Denné štúdium 2.9.2019

Externé (večerné) štúdium 7.9.2019, 8:00

1./ DENNÉ ŠTÚDIUM:

     Slávnostné otvorenie školského roku 2019/20 pre všetky študijné odbory denného štúdia sa uskutoční 2.9.2019 (v pondelok):

  • II. až V. ročník o 8:00 hod. v Kultúrnej miestnosti
  • I. ročník o 9:00 hod. na 1. poschodí v Kultúrnej miestnosti

 

2./ EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

Prvé vyučovanie žiakov externého (večerného) štúdia sa bude konať dňa 7. septembra 2019 (v sobotu) od 8:00 hod na 1. poschodí strednej školy v kmeňovej triede žiaka.

Zoznam novoprijatých žiakov a kmeňovej triedy, do ktorej žiak patrí bude zverejnený na 1. poschodí strednej školy v deň začatia vyučovania.