Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Začiatok nového školského roka:

denné, externé (večerné) štúdium

Slávnostné  otvorenie  školského roku 2018/2019 pre všetky študijné odbory denného štúdia sa uskutoční 

 

dňa 3. septembra 2018 (v pondelok)

pre  II. – V. ročník  o 8.00 hod.,

pre I. ročník o 9.00 hod.

 

Prvé vyučovanie pre večerné (externé) štúdium sa bude konať dňa 8. septembra 2018 (v sobotu) od 8.00 hod.