SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. roč. na odbory:

Prijatie prestupom z inej strednej školy ! ! !

Viac info na tel. čísle: 055/6719300

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2019/20:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Grafik digitálnych médií 5
 Dizajn grafický a priestorový 2
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 5
 Manažment regionálneho cestovného ruchu 5
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 5
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 5