SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. roč. na odbory:

2. kolo prijímačiek alebo prijatie prestupom z inej strednej školy ! ! !

Viac info na 055/6719300

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2020/21:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 4
 Hotelová akadémia so zameraním namanažment a informačné technológie 4
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3