SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ miesta na šk. r. 2022/23

do 1. roč. denného štúdia:

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2022/2023

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:  POČET  MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 7
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 7

 

Viac informácií poskytneme na tel. č. 055/6719300 alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: ssos.kosice@gmail.com