Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2020/21

pre žiakov ZŠ denného štúdia:

 
 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium 15
 6323K  hotelová akadémia 15
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 15
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn 15