Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2019/20

pre žiakov ZŠ denného štúdia:

Napriek medializovanému, ale zatiaľ neukončenému procesu určovania počtu žiakov
1. ročníka zo strany KSK naša škola, keďže je v zriaďovateľskej pôsobnosti
súkromného zriaďovateľa, bude otvárať 1. ročník denného maturitného štúdia
vo všetkých ponúkaných odboroch:
 
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 
6323 K hotelová akadémia
 
3447 K grafik digitálnych médií
 
8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
 

2682 K mechanik počítačových sietí