Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Študijné odbory pre šk. r. 2019/20

pre žiakov ZŠ denného štúdia:

 
 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium 15
 6323K  hotelová akadémia 15
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 15
 8221M11  dizajn-grafický a priestorový dizajn 15

 

Do 10. apríla 2019 musí podať záujemca o štúdium prihlášku na strednú školu riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.