Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Prijímame ôsmakov ZŠ do 1.ročníka na odbor

Obchodná (dvojjazyčná) akadémia

Do 20. februára je potrebné podať prihlášku na strednú školu riaditeľovi ZŠ, ktorú záujemca o štúdium navštevuje.

 

Štúdium je v 1. polroku 1. ročníka zadarmo. Žiaci s vynikajúcim prospechom majú celé štúdium zadarmo.

 

1. ročník štúdia = intenzívna jazyková príprava = možnosť štúdia aj pre úplných začiatočníkov !

Viac info na čísle 055/6719300.

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice