Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Prijímame ôsmakov ZŠ do 1.ročníka na odbor

Obchodná (dvojjazyčná) akadémia

 

Štúdium je v 1. polroku 1. ročníka zadarmo. Žiaci s vynikajúcim prospechom majú celé štúdium zadarmo.

 

1. ročník štúdia = intenzívna jazyková príprava = možnosť štúdia aj pre úplných začiatočníkov !

Viac info na čísle 055/6719300.

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice