Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pre dospelých uchádzačov o štúdium:

prihlášky prijímame do 06.09.2019

Maturitné, pomaturitné a vyššie odborné štúdium


Podávanie prihlášok a zápis na štúdium maturitné (externá forma), pomaturitné (denná, externá forma):

 

Prihlášky prijímame do 06.09.2019

 

Počas letnej dovolenky, ktorá trvá od 8.7.2019 do 25.8.2019, nás kontaktujte e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

Zápis na štúdium prebieha od 26.8. do 06.09.2019. Termín zápisu je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300 alebo e-mailom ssos.kosice@gmail.com.

 

 

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí.

 

 

Uchádzačom, od ktorých sme prijali prihlášky, posielame pozvánky na zápis na štúdium:

pozvanka-zapis-pomaturitne.docx [ 27.82 KB ]

pozvanka-zapis-maturitne.docx [ 27.9 KB ]


 

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

pozvanka-zapis-pomaturitne.docx [ 27.82 KB ]

  1. Grafik digitálnych médií - externá forma
  2. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  3. Obchodná akadémia - externá forma
  4. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

B./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

pozvanka-zapis-maturitne.docx [ 27.9 KB ]

  1. Obchodná akadémia - externá forma

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]