Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Pre dospelých uchádzačov o štúdium:

prihlášky prijímame do 31.5.2019

Maturitné, pomaturitné a vyššie odborné štúdium


Podávanie prihlášok a zápis na štúdium maturitné (externá forma), pomaturitné (denná, externá forma):

 

Prihlášky prijímame do 31.5.2019

Termíny zápisu:

10.6.2019 v čase od 8:00 do 16:30

11.-12.6.2019 v čase od 8:00 do 15:00

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí. V prípade, ak Vám termíny zápisu nevyhovujú, tak je možné termín dohodnúť telefonicky na čísle 055/6719300.

Uchádzačom, od ktorých sme prijali prihlášky, posielame začiatkom júna 2019 pozvánky na zápis na štúdium.

 


 

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

 

  1. Grafik digitálnych médií - externá forma
  2. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  3. Obchodná akadémia - externá forma
  4. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

B./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

  1. Obchodná akadémia - externá forma
  2. Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma

 

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]